Stitch Friends

donderdag 4 november 2010

afscheid van Rinus / goodbye to Rinus

lief he, samen knuffelen.....
deze foto´s zijn van een week geleden.
het viel al op dat Rinus toen ineens erg `tam ` was...........
ik had al zo een vermoeden, we hadden hem immers al 4 jaar, en zijn vorige baasje had hem ook al 2 of 3 jaar ........
en ja hoor, gister morgen lag Rinus wel heel diep te slapen, zo diep, dat hij helaas niet meer wakker werd.
Rinus heeft ons verlaten en is naar de konijnen hemel.
***************************************
isn´t that sweet, the two of them cuddeling.........
these photo´s were taken a week ago.
I did find it a bit odd that Rinus had become so `tame ` ........
and I did have my suspicions, after all, we have had him for 4 years now, and his previous owner had had him for 2 or 3 years.........
and yes, yesterday morning Rinus seemed to be in a very deep sleep, so deep that he sadly did not wake up anymore.
Rinus has left us and has gone to bunny heaven.
en dan ?
tja, dan moet er natuurlijk toch afscheid genomen worden.
met een echte begrafenis, en een kistje.
we hebben voor de ecologisch verantwoorde versie gekozen, een begrafenis in het bosje bij oma, in een mooie kartonnen doos.
Tristan heeft de doos zelfversierd, al zijn mooie stickers mochten erop, zelfs die van Pokemon.
en hij heeft er wat op geschreven ; ik hielt van jou .......
******************************
and then what ?
well, we had to say goodbye.
with a real funeral, and a coffin.
we chose the ecological varioty, a berial in the wood at grandma´s in a nice cardbaord box.
Tristan decorated the box himself, he put all of his fancy stickers on it, even the Pokemon oes .
and he wrote a text ; I lovet you .......


op school mocht hij aan de klas vertellen, van het heengaan van Rinus, en hij heeft zelfs nog een kleurplaat gemaakt..........
die hij promt vergat, dus we moesten nog snel terug naar school, met doos ( met inhoud ) op de fiets !
en toen konden we, op naar oma, waar de plechtigheid in besloten kring plaats had.
Rinus was geen konijn dat van grote menigtes hield, vandaar dat we voor een kleine, intime ceremonie hebben gekozen.
*******************************************
in school we told all of his calss mates, about Rinus ´s passing, and he even colored him a picture.........
which he them forgot, so we had to rush back to school, with the box ( with contents ) on the bycicle !
and then we were finally off, to grandma, were we had a private ceremony.
Rinus was not a rabbit that liked large crowds, so that is why we chose to have a small, intimid ceremoni.


we hebben nog wat lieve dingen tegen hem gezegd, en toen de doos in het gat gezet.
tja, het is hard, maar zo is het leven, afscheid hoort er helaas ook bij.
nou Rinus, het ga je goed in de konijnen hemel, en neem maar een lekker stuk worteltjestaart !
we zullen je niet snel vergeten.
***************************************
we said some nice words to him, and them we put the box in the hole.
well, it´s tough, but that´s life, and saying goodbye is part of life.
bye Rinus, have a nice afterlife in bunny heaven, and have a nice piece of carrot cake !
we won´t forget you .